…πίσω στο σχολείο και πάλι !

Πότε αρχίζουμε φέτος;

Μα …όπως κάθε χρόνο !!! Και με το νέο προεδρικό διάταγμα η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα. Για το σχολικό έτος 2017-2018 τα σχολεία θα ανοίξουν στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα. Αλλά και κάτι ακόμα καινούριο για φέτος από το υπουργείο που αφορά την αρχή της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 «…Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους.» (κάτι βέβαια που έτσι γινόταν πάντα αλλά τώρα και με το νόμο!)

Περισσότερες λεπτομέρειες μετά την 1η Σεπτεμβρίου