Επικαιροποίηση εγγραφής μαθητών/μαθητριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του 5ου Δημ. Σχ. Ωραιοκάστρου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 που καθορίζει τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, κατά το β’ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου και το α’ δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου πρέπει να επικαιροποιείται η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση επικαιροποίησης της εγγραφής του/των παιδιού/ών σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και επιστρέψτε τη στο σχολείο (έως) τέλους Νοεμβρίου 2023. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου.  Παρακαλούμε σημειώστε σωστά την ώρα αποχώρησης, διότι είναι πολύ σημαντικό για το σωστό προγραμματισμό της λειτουργίας των τμημάτων.Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση