ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-23

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

 • Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).
 • Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

 

Επισημαίνεται ότι τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου είναι:

 1. Από τα όρια κεντρικής εισόδου ( Τοπική Κοινότητα Λητής έως τη γέφυρα Αγίου Ευσταθίου, ένθεν και ένθεν της οδού.)
 2. Από τη γέφυρα Αγίου Ευσταθίου ( οδός 19ης Ιουνίου) και μέχρι την οδό που διέρχεται του Μελισσοχωρίου η έξοδος προς  Ωραιόκαστρο (Οδός Ωραιοκάστρου-Μελισσοχωρίου) και οι περιοχές που βρίσκονται νοτιοδυτικά και αριστερά της οδού 19ης Ιουνίου.
 3. Επίσης δικαίωμα εγγραφής στο 5ου Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου έχουν και οι μαθητές /τριες που διαμένουν στην κοινότητα Μονολόφου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 • α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ )

 

 • β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
 • γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).

 

 • δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

 

 • ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ:

 • Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές/τριες κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων στη Διεύθυνση του Σχολείου, με επιλογή αποχώρησης στις 15:00 ή στις 16:00

 

 • Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, ύστερα από αίτηση των κηδεμόνων στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών θα γίνονται καθημερινά από 1-20 Μαρτίου και από τις 8:00-  8.45 και  12.30 – 13:30

 

Για την αποφυγή συνωστισμού και τον κίνδυνο διασποράς του covid-c19 , παρακαλείσθε να προσέρχεσθε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

στο τηλ: 23940 32966, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας , μάσκα και δήλωση  αρνητικού self test στην πλατφόρμα edupass GOV.GR ως επισκέπτες σε σχολικές δομές.

Δημοσιεύθηκε στην ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.