Περιγράφω τι βλέπω..

Τα παρακάτω link περιέχουν εικόνες που συνοδεύονται από ενδεικτικές ερωτήσεις, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων εκφραστικού λόγου του παιδιού. 

Παρατηρείστε.. περιγράψτε.. συνεχίστε την ιστορία.. πείτε τις ιδέες σας μαζί με το παιδί.

(Κάντε κλικ επάνω στους δύο παρακάτω συνδέσμους)

Παρατηρώ και περιγράφω

Μπορείς να περιγράψεις τι βλέπεις στις παρακάτω εικόνες;