Ενδεικτικές Δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε ιδέες για δραστηριότητες και παιχνίδια με λέξεις, συλλαβές και φωνήματα. Η επιμέλεια είναι της κ. Σκέντζου Φωτεινής (Λογοθεραπεύτρια) του 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας για γονείς- Σκέντζου Φ.(1)