Ακροστοιχίδα της Μανούλας!

  • Και ένα παιχνίδι (κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα)..

(Κάνοντας κλικ με το ποντίκι επάνω στο κουτί με την εικόνα το παιδί μπορεί να σύρει και να δημιουργήσει μια γραμμή, ώστε να ενώσει την εικόνα με τη σωστή λέξη στα δεξιά. Όταν τελειώσει με τις αντιστοιχίσεις, πατήστε το μπλε κουμπί «Finish» και στη συνέχεια την επιλογή «Check my answers» προκειμένου να εμφανιστούν οι σωστές απαντήσεις).