ΕΝΤΟΜΑ

Διαδραστική αφίσα με τα έντομα.

Μπορείτε πατώντας πάνω στην αφίσα , και στα εικονίδια της να ακούσετε παραμύθια, τραγούδια , εκπαιδευτικά βίντεο, κατασκευές και παιχνίδια για τον μαγικό κόσμο των εντόμων.