Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδρομής στην Μονεμβασιά

Το 4ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  διοργανώνει τετραήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ για τους μαθητές της Β’ Λυκείου, από Παρασκευή 31 Μαρτίου έως και Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, και καλεί σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Φ.Ε.Κ. 456 τ. Β΄, 13.02.2020) τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά – τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής,  να υποβάλλουν την  προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την  Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 1:30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντη του σχολείου.

Δείτε την προκήρυξη

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.