Φιλολογικά

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων

  • [7/7/2021] Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  • [24/6/2021] Γνωστοποίηση Εξεταστέας-Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021
  • Ενδεικτική διδακτική πρόταση για το μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021
  • Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021