Λειτουργία της πλατφόρμας edupass.gov.gr για την δήλωση των self tests

Από την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 λειτουργεί η πλατφόρμα edunet.gov.gr στην οποία πρέπει να δηλώνεται το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που κάνουν οι μαθητές/τριες κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (για την είσοδο στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα). Η χρήση της πλατφόρμας self-testing.gov.gr παύει να ισχύει.

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και δηλώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, η οποία πρέπει να εκτυπωθεί. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για επαναληπτικό έλεγχο. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό και ο/η μαθητής/τρια έχει συμπτώματα, μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες μαθητές/τριες θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα edupass.gov.gr μία μόνο φορά για να δηλώσουν ότι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να μην αμελούν την δήλωση του self test που κάνουν οι μαθητές, να ΜΗΝ στέλνουν τις βεβαιώσεις της πλατφόρμας με email στο σχολείο και να ΜΗΝ στέλνουν τους μαθητές/τριες με τις βεβαιώσεις σε κινητά τηλέφωνα (τα οποία απαγορεύονται στo σχολείο). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης θα πρέπει το περιεχόμενο της οθόνης να αντιγράφεται σε χαρτί και αυτό να προσκομίζει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο.

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε το δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.