Επίδοση ελέγχων προόδου

     Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30 καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών-τριών μας να προσέλθουν στο σχολείο για να ενημερωθούν αρχικά για σημαντικά θέματα λειτουργίας του σχολείου και στη συνέχεια να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών-τριών για το πρώτο τετράμηνο από το σύλλογο διδασκόντων. Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών να μην προσέρχονται στο χώρο του σχολείου νωρίτερα.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων