Σχολικός Ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Ονομάζομαι Μαντζιάρη Σταυρούλα, είμαι η ψυχολόγος του σχολείου και θα υπηρετώ στο 3ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαϊδας κάθε Πέμπτη. Με την επιστολή αυτή θα ηθελα να σας ενημερώσω για το ρόλο του ψυχολόγου στο σχολείο καθώς και πληροφορίες για την μεταξύ μας συνεργασία και τον τρόπο επικοινωνίας.

Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, στόχο αποτελεί η ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων και η βελτίωση της μαθησιακής τους πορείας. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς προσβλέπει στην υποστήριξη του έργου τους με τους μαθητές. Ο σχολικός ψυχολόγος δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό στο παιδαγωγικό του έργο. Ενεργεί ως υποστηρικτικός παράγοντας με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση του έργου του σχολείου που είναι όχι μόνο η μετάδοση γνώσεων αλλά και η διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και του χαρακτήρα τους.

Επιπλέον, η εργασία του ψυχολόγου στο σχολείο συνολικά έχει στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου είναι χρήσιμο να βλέπει κανείς το ρόλο του ψυχολόγου ως τον επαγγελματία που τοποθετείται στο σχολείο προκειμένου να διευκολύνει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να απευθυνθούν σε αυτόν για αναζήτηση βοήθειας με στόχο την ενδυνάμωση και στήριξή τους.

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι αίτημα για ατομική στήριξη από την ψυχολόγο μπορούν να υποβάλλουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του σχολείου. Η στήριξη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά μετά από τη δική σας γραπτή συγκατάθεση. Θα σας αποσταλεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση η οποία και θα πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο σχολείο.

Συναντήσεις με την ψυχολόγο

Προκειμένου να οριστεί συνάντηση μαζί μου μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το σχολείο (2463023880) καθημερινά τις πρωινές ώρες. Οι συναντήσεις θα προγραμματίζονται κάθε Πέμπτη (ημέρα επίσκεψής μου στο σχολείο) πρωινές ώρες.

Η συνεργασία του ψυχολόγου με κάθε ενδιαφερόμενο άτομο γίνεται με διάλογο και κατανόηση και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι τηρείται το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των όσων αναφέρονται σε μια συνάντηση με τον ψυχολόγο, με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια του/της μαθητή/τριας.

Με εκτίμηση,

Σταυρούλα Μαντζιάρη

Ψυχολόγος