Πρόγραμμα

Πρόγραμμα από Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Α1    Α2    Α3    Α4    Α5

Β1    Β2    Β3    Β4    Β5

Β-Ανθρ-1    Β-Θετ-1    Β-Θετ-2    Β-Θετ-3    Β-Θετ-4

Γ1    Γ2    Γ3    Γ4

Γ-Ανθρ-1    Γ-Θετ-1    Γ-ΟικΠλ-1    Γ-ΟικΠλ-2    Γ-Υγ-1

 

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε κάθε τμήμα

Α

Β    Β-Ανθρ    Β-Θετ

Γ    Γ-Ανθρ    Γ-Θετ    Γ-Υγ    Γ-ΟικΠλ