Επικοινωνία

Καραζάνου 7 – 50200 – Πτολεμαΐδα

Τηλ.: 2463021177, 2463023880, 2463055662

 

e-mail:

3lykptol@sch.gr

3lykptol@gmail.com