Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Webex) λόγω κατάληψης

Επειδή ο χώρος του σχολείου τελεί υπό κατάληψη, τα μαθήματα από την Τετάρτη 29/9/2021 θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας Webex. Έχει σταλεί, μέσω της πλατφόρμας MySchool,  e-mail προς τους γονείς και κηδεμόνες με το  ωράριο λειτουργίας και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών.