Μεγάλη επιτυχία για το σχολείο μας η έγκριση αίτησης για συντονισμό προγράμματος Erasmus+

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) της πρότασής μας για χρηματοδότηση  του 3ου ΓΕΛ Κέρκυρας μέσω του προγράμματος erasmus+. Η έγκριση αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία του σχολείου μας, καθώς η αίτηση- πρόταση  είναι στη συνολική κατάταξη των αιτήσεων πανελλήνια (εγκρίθηκαν μόνο 14, απορρίφθηκαν 21 και εκκρεμούν οι επιλαχούσες).

Πρόκειται για το πρόγραμμα » Immigration, stereotypes and racism» (Μετανάστευση, στερεότυπα και ρατσισμός) που πρόκειται να υλοποιηθεί στη διετία Οκτώβριος 2015- Σεπτέμβριος 2017, με συντονιστή το σχολείο μας και συμμετέχοντες σχολεία από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Τουρκία και Λετονία. Οι εκπαιδευτικές κοινότητες  (μαθητές και καθηγητές),   ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες μέσα από δραστηριότητες στο σχολείο και την τοπική κοινωνία, και μέσα από τις επισκέψεις τους στα άλλα σχολεία θα ασχοληθούν με το μείζον θέμα της  μετανάστευσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τους καθηγητές  Ευτυχία Κούστα (συντονίστρια), Σπύρο Κοντοστάνος, Σοφία Μούρμουρα και Μαρία Ανυφαντή σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, τη διεύθυνση του σχολείου, τη μαθητική κοινότητα και το σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων.