Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών για Έλληνες Εσωτερικού : έως 12 Μαΐου 2014 (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης-ΔΑΕ/Β1)

 

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Για την εγκύκλιο καθορισμού του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων 2014 αλλά και των εδικών μαθημάτων πατήστε εδώ

Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν την Τετάρτη 28 Μαΐου ενώ οι εξετάσεις των εδικών μαθημάτων το Σάββατο 21 Ιουνίου. Η ποροθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης  και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ ορίζεται από 23 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου.