Δήλωση ολοημέρου 2024-25

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας,

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για τη
σχολική χρονιά 2024-25, παρακαλείσθε όσοι επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας,
όπως αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου:
mail@3dim-chalandr.att.sch.gr
κι αν αυτό είναι αδύνατο, προσέλθετε στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, από αύριο Τρίτη 21 Μαΐου 2024 έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, για να
καταθέσετε τη σχετική αίτηση η οποία θα γίνεται δεκτή χωρίς προϋποθέσεις.
Για να συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Από τη Διεύθυνση