Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Για την υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μελέτης Περιβάλλοντος στη Β΄ τάξη και  της Φυσικής στην Ε΄ τάξη δημιουργήθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς τα παρακάτω σενάρια: ΔΣ_ΦΑ ΔΣ_ΜΠ ΔΣ_ΦΥΣΙΚΗΣ Παρουσίαση με φωτογραφίες από τις δράσεις στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στη Μελέτη Περιβάλλοντος στη Β΄ τάξη: https://www.canva.com/design/DAGF8IBk_gM/kNj79OiceUMHbL3KDXBH2Q/view?utm_content=DAGF8IBk_gM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Εκπαιδευτικοί: Γεωργούλια Σοφία, […]

Όλο το άρθρο