Γιγαντομαχία – Giant battle (έργο του Spooky Fall B2)

Δημιουργήσαμε μια ιστορία, την εικονογραφήσαμε, τη μετέφρασαν οι μαθητές του ΣΤ2 και στείλαμε το υλικό  για επεξεργασία από τους εταίρους μας. https://www.canva.com/design/DAEuxjyhqyo/Lc1RssfvbA4X9Tm_ziljMA/view?utm_content=DAEuxjyhqyo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Όλο το άρθρο