Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 140791/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS». ΕΞΕ – 140791 – 2021 – Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS    

Όλο το άρθρο