Ενημέρωση γονέων Στ΄τάξης για δυνατότητα αλλαγής δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με  την εγκύκλιο Φ52/60314/Δ1/16-04-2019, ενημερώνουμε τους  γονείς των μαθητών της Στ΄ τάξης, που έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020 – 2021 διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκαν (Γαλλικά) στο Δημοτικό Σχολείο, μπορούν να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση ως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στη Διεύθυνση του σχολείου.

Γαλλικά