Δεύτερη ξένη γλώσσα στα Δημοτικά Σχολεία – Δηλώσεις γονέων Δ΄ τάξης

Η δεύτερη ξένη γλώσσα στα Δημοτικά Σχολεία ξεκινάει στην Ε΄ τάξη. Τα  Γαλλικά ή γερμανικά είναι η γλώσσα που οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στη Δ΄ τάξη καλούνται να συμπληρώσουν με υπεύθυνη δήλωση προτίμησής τους για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τη δήλωση αυτή θα πρέπει να την καταθέσουν στο Διευθυντή του Σχολείου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Για να συμπληρώσετε τη δήλωση πατήστε το σύνδεσμο

Υπεύθυνη δήλωση γονέα για την επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας σχολικού έτους 2020-21

Τη δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε στο σχολείο και μέσω email

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-2021 ...

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά ή Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.