2η ξένη γλώσσα για το σχολικό έτος 2020-2021

Τα γαλλικά επέλεξε η πλειοψηφία των μαθητών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ τάξη του σχολείου μας μετά την ολοκλήρωση  επιλογής της  2ης ξένης γλώσσας.

apprendre le française en france a Strasbourg dans culture française

Εγγραφή στο Ολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς

οι αιτήσεις εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020 – 2021, θα υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου είτε μέσω των μαθητών είτε με αποστολή στο email του σχολείου.

Στο Ολοήμερο μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, που βρίσκεται σε ισχύ, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο τμήμα.

Επιπλέον, μπορούν να συγκροτηθούν τμήματα πρόωρης υποδοχής μαθητών για τα δημοτικά σχολεία (από τις 7 έως τις 8 το πρωί), όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα

Ολοήμερο Σχολείο: Προϋποθέσεις λειτουργίας και οι διαδικασίες για ...