Ωράριο λειτουργίας του σχολείου

 

08.00 – 08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 20΄ διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 15΄ διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ διάλειμμα
12.35– 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα

 

13:15– 13:20 5΄ Μετάβαση στην αίθουσα ολοήμερου
13:20 – 14:00 40΄ 1η ώρα ολοήμερου                     Σίτιση – χαλάρωση
14:00 – 14:15 15΄ διάλειμμα
14.15– 15:00  45΄ 2η ώρα ολοήμερου                  Μελέτη – προετοιμασία

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1ου Τμήματος Ολοήμερου