Επαναληπτικό υλικό για το μάθημα των αγγλικών για τάξεις από Γ΄ έως ΣΤ΄

Η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας κα Αποστόλου σας παραπέμπει στους παρακάτω συνδέσμους, όπου θα βρείτε επαναληπτικές ασκήσεις και παιχνίδια ανά τάξη. Το υλικό μας εστάλη από τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Αγγλικής γλώσσας (ΠΕ.Κ.ΕΣ. Στερεάς Ελλάδας), κα Μαυροβουνιώτη.

Οι περισσότεροι σύνδεσμοι είναι διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ οι υπόλοιποι είναι σε μορφή pdf.

Course Banner

 

Γ τάξη:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/these-those

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/articles

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/possessives

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/fruit-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/halloween-1

 

Δ τάξη:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/time-another-year

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/nine-oclock-monday

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-yesterday.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/birthdays

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/spycat

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/my-computer-mouse

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1-reading/lost-dog

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1-reading/restaurant

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast

 

E τάξη:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/football-world-cup

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/superheroes

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/seasons

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adverbs

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adjectives

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/going-plans

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-much-and-many-worksheet.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-practice-much-and-many.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-verb-be

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-2

 

ΣΤ τάξη:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/computers

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/landmarks-2

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-3

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-2

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/comparatives-and-superlatives

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-continuous-future-arrangements

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-perfect-experiences

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/comparative-superlative-adjectives

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs