Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  (ΠΣΔ) www.sch. gr  παρέχοντας ένα ασφαλές δίκτυο και ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

Διαβάστε τη σχετική απόφαση στον σύνδεσμο

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας

Αποτέλεσμα εικόνας για μαιλ