Λειτουργιά σχολείου και ολοήμερου προγράμματος

Κατανομή ωρών στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟ 6/ΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργεί με ένα τμήμα :

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΛΗΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 15:00 μ.μ.

Επισημαίνουμε πως η αποχώρηση των μαθητών γίνεται μόνο κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. Αν υπάρχει λόγος για έκτακτη αποχώρηση μαθητή θα πρέπει να έχει ενημερωθεί είτε ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είτε ο Διευθυντής του σχολείου.

Το γεύμα οι μαθητές συνίσταται να το έχουν μαζί τους κατά την πρωινή προσέλευση στο σχολείο και να το τοποθετούν στο ψυγείο αν χρειαστεί. Πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο σκεύος για φούρνο μικροκυμάτων. 

Κατά την ώρα της μελέτης – προετοιμασίας οι μαθητές βοηθούνται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για να ολοκληρώσουν τις κατ΄ οίκον εργασίες που τους έχουν ανατεθεί στο σχολείο.

Φοίτηση: Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες και διακόπτεται όταν ο μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή/τριας κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου