Ολοκληρώθηκε ο χρωματισμός των αιθουσών του σχολείου μας !!!

Το πρώτο κουδούνι βρήκε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε αίθουσες ανακαινισμένες. Οι έξι αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία εκπαιδευτικών και Διευθυντή χρωματίστηκαν και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν κανάλια και ηλεκτρολογικό υλικό για τη βελτίωσή του ηλεκτρολογικού δικτύου, με χρήματα της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου. 

Έτσι λοιπόν με ανακαινισμένες αίθουσες το σχολείο μας υποδέχτηκε τους μαθητές, οι οποίοι φάνηκε να ήταν ιδιαιτέρα χαρούμενοι αφού το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό!!!