Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από τη 1 ως τις 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές πέραν αυτού του διαστήματος θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Δ/ντη Α/θμιας Εκπ/σης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2024-25, θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 ως 31-12-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ)

β. Βιβλιάριο Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου που αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 

Η Διευθύντρια

ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ