3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας

1η Πάροδος Μπιζανίου

ΤΚ. 48200

Πρέβεζα

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2683022764

e-mail: mail@3dim-filipp.pre.sch.gr

 

Δ/ντρια: κ. Ιακωβάκη Μαρία