ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Α’ ΤΑΞΗ

 

Β’ ΤΑΞΗ

 

Γ’ ΤΑΞΗ

Pink and Green Colorful Cute School Class Schedule

Δ’ ΤΑΞΗ

 

Ε’ ΤΑΞΗ

 

ΣΤ’ ΤΑΞΗ