Αρχική

Το 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι ένα Δημόσιο Σχολείο που φιλοξενείται στους χώρους του Β’ Συγκροτήματος του Ασύλου του Παιδιού στην Πυλαία, στο κεντρικό κτίριο του οποίου λειτουργεί το 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Σήμερα το σχολείο μας λειτουργεί ως Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο με 15 τμήματα, το Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου παρέχεται από τους Παιδαγωγούς του Ασύλου. Πριν και μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου τα παιδιά απασχολούνται με εξωδιδακτικές δραστηριότητες, δημιουργικά εργαστήρια και ομίλους.

Άποψη του σχολείου από την αυλή: Ένα σχολείο στην εξοχή!

Το σχολείο μας αποτελεί, ίσως, το πρώτο Δημοτικό Σχολείο της Ελλάδας με διευρυμένο ωράριο, γνωστό σε όλους πλέον ως ολοήμερο.