Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των  βαθμίδων Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων εντάσσεται από το Σεπτέμβριο του 2021 η διδακτική ενότητα με τίτλο Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Πιο αναλυτικά οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους τέσσερις (4) ακόλουθους Κύκλους Δεξιοτήτων:

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs

Αφήστε μια απάντηση