2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

προσφορά εκδρομής

Συγγραφέας: 2o Γυμνάσιο Μυτιλήνης στις 12 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Μυτιλήνη 12-12-18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ          Αρ.πρωτ.: 59

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΠΙΤΤΑΚΟΥ 44 81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πληροφορίες: ΔΟΥΜΟΥΖΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Τηλέφωνο :22510-22238
Φαξ :22510-22350
e-mail : mail@2gym-mytil.les.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://2gym-mytil.les.sch.gr/


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 4ο σχολικό περίπατο του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.


Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκδρομής στην Αγιάσο.

Αναχώρηση με 4 λεωφορεία την Παρασκευή  16-2-2018 στις 08:30π.μ., Επάνω Σκάλα. Επιστροφή στις 13:00μ.μ
ΕΠΙΣΗΣ:
• Τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
• Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στην προβλεπόμενη ημερομηνία λόγω ανωτέρας βίας (κακών καιρικών συνθηκών κ.λ.π.) να προβλέπεται ο επαναπρογραμματισμός της σε κάποια από τις επόμενες μέρες.
• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ).
• Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.

                                      Η Διευθύντρια

                                    Μαρία Κακαρίδου

Αφήστε μια απάντηση