Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου 2023 -2024

 

1η ΩΡΑ 8:05 – 8:50
Διάλειμμα 8:50 – 8:55
2η ΩΡΑ 8:55 – 9:40
Διάλειμμα 9:40 – 9:55
3η ΩΡΑ 9:55 – 10:40
Διάλειμμα 10:40 – 10:50
4η ΩΡΑ 10:50 – 11:35
Διάλειμμα 11:35 – 11:45
5η ΩΡΑ 11:45 -12:25
Διάλειμμα 12:25 – 12:35
6η ΩΡΑ 12:35-13:15
7η ΩΡΑ 13:15 – 13;45