2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι καθηγητές του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης 


2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μαρία Κακαρίδου   M.Sc  ΠΕ 04.01   Φυσικός,  Διευθύντρια

Γιασεμή Πανσεληνά   M.Sc   ΠΕ 19 Πληροφορικής, Υποδιευθύντρια

Ευστράτιος Δουμούζης   M.Sc   ΠΕ 01 Θεολόγος

Παρασκευή Καλλίτσα ΠΕ02 Φιλόλογος

Ιωάννης Τζελβές  ΠΕ02 Φιλόλογος

Ελένη Κουτσιτζή  ΠΕ02 Φιλόλογος

Αικατερίνη Χατζηαποστόλου ΠΕ02 Φιλόλογος

Αικατερίνη Τσανταρλιώτου  ΠΕ 02 Φιλόλογος

Μαρία Ζήση  ΠΕ 03 Μαθηματικός

Νικόλαος Βερβέρης ΠΕ  03 Μαθηματικός

Παναγιώτης Βαγιάννης  M.Sc  ΠΕ 04.02 Φυσικός

Αλεξάνδρα Σουρβάνου  ΠΕ 05 Γαλλικών

Κλειώ Μολυβιάτου  ΠΕ06 Αγγλικών

Ευαγγελία Βερβέρη ΠΕ07 Γερμανικών

Αργυρώ Καραγκίκα   ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

Βάϊος Ρίππης  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Νικόλαος Χατζηράλλης  ΠΕ 14 Γεωπόνος

Ιωάννα Ζέζα ΠΕ16 Μουσικής