Εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι καθηγητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης 


2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μαρία Ζαφειρίου   M.Sc  ΠΕ  02   Φιλόλογος,  Διευθύντρια

Στρατής Δουμούζης   M.Sc   ΠΕ 01 Θεολόγος, Υποδιευθυντής

Ιωάννης Τζελβές  ΠΕ02 Φιλόλογος

Αικατερίνη Χατζηαποστόλου ΠΕ02 Φιλόλογος

Μαρία Κουκέλλη  ΠΕ02 Φιλόλογος

Παναγιώτης Χιωτέλλης  M.Sc   ΠΕ02 Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Ολυμπία Τσαρουχά  M.Sc  ΠΕ02 Φιλόλογος

Βασιλική Νικόλη  M.Sc   ΠΕ02 Φιλόλογος

Νικόλαος Βερβέρης ΠΕ03 Μαθηματικός

Βασιλική Τζίκου  M.Sc   ΠΕ03 Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής

Παναγιώτης Βαγιάννης  M.Sc  ΠΕ 04.02 Φυσικός

Στέλλα Σάλτα   M.Sc    ΠΕ05 Γαλλικών

Κλειώ Μολυβιάτου  ΠΕ06 Αγγλικών

Ευαγγελία Βερβέρη ΠΕ07 Γερμανικών

Σύλβια Λαϊνά  ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

Βάϊος Ρίππης  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Ιωάννα Ζέζα ΠΕ16 Μουσικής

                        Γιασεμή Πανσεληνά   M.Sc   ΠΕ 19 Πληροφορικής                                               

Ευστράτιος Γιομηλάς  ΠΕ81  Πολ. Μηχανικών-Τεχνολόγος