Ερωτηματολόγιο “Ο δρόμος για το σχολείο”

Το  Ερωτηματολόγιο “Ο δρόμος για το σχολείο” συντάχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Veni, vidi…Bici”, 2017-2019. Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου και έχει σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο άλλαξε η σχέση τους με το ποδήλατο, μετά την απόκτηση γνώσεων αλλά και βιωμάτων σχετικών με τις ήπιες μετακινήσεις.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση