ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLETS)

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας παρέλαβε πέντε (5) tablets από το Υ.ΠΑΙ.Θ., τα οποία έχουν ήδη διατεθεί σε μαθητές/τριες μας  για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με βάση τα ηλεκτρονικά αιτήματα που είχαν γίνει όταν ζητήθηκε.

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 εγκύκλιο για την παράδοση/παραλαβή των ηλεκτρονικών συσκευών  η απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια όπως:

  • το χαμηλό εισόδημα
  • η ανεργία γονέων/κηδεμόνων
  • η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας
  • ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο παρέλαβε επιπλέον (5) tablets από τον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης τα οποία διατίθενται για δανεισμό αυτό το διάστημα με βάση τα αιτήματα και την προτεραιοποίηση που έχει γίνει στην προσπάθεια να καλυφθούν όσο είναι δυνατό οι ανάγκες των οικογενειών. Δυστυχώς, δεν μπορούν να καλυφθούν όλα τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, καθώς αυτά ήταν περισσότερα από τις συσκευές που παραλάβαμε. Ελπίζουμε ότι κάποιοι θα υποστηριχτούν για την αγορά συσκευών με τη διαδικασία των voucher.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τη Διευθύντρια του Σχολείου, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στο σχολείο  όταν εκλείψουν οι λόγοι  για τους οποίους παραχωρήθηκε η χρήση της (όταν λήξει η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου και αφετέρου δε καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στο σχολείο, από το οποίο την παρέλαβε.

 

Η Διευθύντρια

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

VOUCHER 200€ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Από σήμερα, Δευτέρα 5 Απριλίου, ξεκινούν να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης οι δικαιούχοι του Α’ Κύκλου του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να καταθέσετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr ή απευθείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δικαιούχων στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/.

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Για τον Α’ Κύκλο, ζητούνται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, η δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση, κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων (όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους μαθητές), και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλούν οι κωδικοί των επιταγών με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Οι έλεγχοι επιλεξιμότητας γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διασταύρωσης πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία ηλεκτρονικά, απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Μόλις η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους.

Οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Ιουλίου για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους.

Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος τις προσεχείς ημέρες και θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών.

Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

 

Η Διευθύντρια

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ!

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, το νέο αίμα αυτού του τόπου, γιορτάζουν με τον δικό τους τρόπο τη φωτεινή επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Χρόνια πολλά, παιδιά!

Πάντα να τιμάτε την πατρίδα σας και να θυμάστε τα λόγια του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα: «Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντότερων και, κατά την παροιμία, μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητας, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας».

200 χρόνια από την Επανάσταση με τα μάτια των παιδιών

Με αγάπη

Η Διευθύντριά σας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Αγαπητοί Γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 24-3-2021 θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 διαδικτυακά και ώρα 2.10μ.μ.-3.10μ.μ. με ευθύνη των εκπαιδευτικών-υπεύθυνων των τμημάτων σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.  Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα συνδεθούν στις ψηφιακές τάξεις των δασκάλων τους στις 2.10 ανεξάρτητα από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σημειώνουμε ότι τα παιδιά έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το θέμα και θα συνεχίσουν να το προσεγγίζουν και με άλλους τρόπους, καθώς η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί αντικείμενο μιας μόνο ημέρας.

Την Πέμπτη 25-3-2021 δεν προβλέπεται -όπως κάθε χρόνο- να γίνει μάθημα, αλλά ούτε θα λάβουν μέρος τα σχολεία σε κάποιες εκδηλώσεις ύστερα από απόφαση του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης προκειμένου να τηρηθούν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ περί αποφυγής διασποράς του covid-19.

Ευχόμαστε σε όλους και όλες χρόνια πολλά με υγεία και την ελπίδα να γιορτάσουμε σύντομα την απελευθέρωσή μας από τον ζυγό του ιού που καταδυναστεύει έναν χρόνο τώρα τις ζωές μας!

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων

Η Διευθύντρια

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την με αριθμό Φ.6/31623/Δ1 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορωνοϊού – covid 19, οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται σε καθορισμένο χρόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2102827025.  Το σχολείο τηρεί απόλυτα όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Η Διευθύντρια

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ

Αγαπητοί Γονείς  των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. απόφαση Φ.7/28551/Δ1/10-3-2021,  οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω  τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους κατά το Β΄ τρίμηνο.  Με βάση τα ανωτέρω θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ο τρόπος επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς.

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων

Η Διευθύντρια

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Aγαπητοί Γονείς των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ τάξεων
Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. απόφαση Φ.7/28551/Δ1/10-3-2021, οι Έλεγχοι Προόδου Β΄ τριμήνου θα σας παραδοθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως και στο Α΄ τρίμηνο.
Η έντυπη μορφή του Ελέγχου Προόδου θα παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στους μαθητές μόλις αυτοί επανέλθουν με φυσική παρουσία στο σχολείο.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας αποφάσισε να αποστείλει τους Ελέγχους Προόδου Β΄ τριμήνου την Πέμπτη 18-3-2021.

Για το Σύλλογο Διδασκόντων

Η Διευθύντρια

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                              Λυκόβρυση, 26-02-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Β ΑΘΗΝΑΣ

2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ & ΡΙΜΙΝI

Τ.Κ. – Πόλη: 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

email: mail@2dim-lykovr.att.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο: 2102827025

 

Οι αιτήσεις εγγραφών των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης (οι γεννηθέντες από 1-1-2015 έως 31-12-2015) σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.6/22511/Δ1/25-2-2021 θα πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 19 Μαρτίου 2021 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210-2827025 για την αποφυγή συνωστισμού. Για την είσοδό σας στο σχολείο απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ)

β. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (χορηγείται από το νηπιαγωγείο)

γ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ. Α’ ΦΕΚ 287).

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Το σχετικό έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας θα σας δοθεί κατά την ημέρα της εγγραφής, προκειμένου να το προσκομίσετε στο σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

 

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

Για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσετε:

  1. λογαριασμό ΔΕΚΟ (στο όνομα του ενός γονέα)

       και

  1. μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την εφορία ή συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας της οικίας διαμονής

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας ένα αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας).

Την ίδια ημέρα των εγγραφών έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για τη φοίτηση του παιδιού σας στο Ολοήμερο Σχολείο. Η παρακολούθηση του Ολοήμερου Προγράμματος είναι προαιρετική. Το σχετικό έντυπο (αίτηση) θα σας δοθεί στο σχολείο κατά την ημέρα της εγγραφής. Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου ξεκινά καθημερινά στις 13.15 και ολοκληρώνεται στις 16.00. Σας παρέχεται η δυνατότητα για την ενδιάμεση αποχώρηση του παιδιού σας από το Ολοήμερο Σχολείο στις 15.00 κατόπιν δήλωσής σας στην αίτηση.

Επιπρόσθετα, το παιδί σας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Πρωινής Ζώνης, με την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσει στο Ολοήμερο Σχολείο. Η Πρωινή Ζώνη ξεκινά στις 07.00 π. μ. . Η προσέλευση της Πρωινής Ζώνης ολοκληρώνεται στις 07.15 π.μ.

Επισημαίνουμε ότι οι εγγραφές θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

Αγαπητά μας παιδιά της Δ΄ τάξης

Το σχολείο μας είναι πολύ περήφανο τόσο για την αξιέπαινη προσπάθεια όσο και για το εκπληκτικό αποτέλεσμα του έργου «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» που δημιουργήσατε στο πλαίσιο του διαγωνισμού του SaferInternet4kids στο μάθημα της Πληροφορικής.  Είναι βέβαιο ότι με τέτοιες προσπάθειες θα έχουμε στο μέλλον ένα καλύτερο διαδίκτυο.  Είναι σπουδαίο να αγωνιζόμαστε, να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουμε έναν στόχο. Αυτό και μόνο μας τοποθετεί στο βάθρο των νικητών.  Η διαδρομή της μάθησης είναι ενδιαφέρουσα υπόθεση και μπορεί να γίνει συναρπαστική όταν την προσεγγίζουμε με δημιουργικότητα και χαρά.

Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά!

Το σχολείο διδάσκει και διδάσκεται από εσάς. Καλή συνέχεια στις δημιουργικές σας διαδρομές!

 

Η Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου