Δημοσιευμένο στην κατηγορία Αγγλικά, Δ' Τάξη

Olympic Sports by the 4th grade

Finishing Unit 2, we talk about the Olympics. We watch a video and find out about the differences between ancient and modern Olympics. Then, we use Canva.com to create posters about some Olympic sports. Which Olympic sport do you like? Enjoy!

Αφήστε μια απάντηση