Δ΄ Τάξη – Song: «Count By Tens»

  Είναι αποδεδειγμένο ότι τα τραγούδια, ειδικά όταν συνδυάζονται με κίνηση και αναπαράσταση, βοηθούν σημαντικά το μνημονικό των παιδιών. Οι δομές αλλά και θεματικές ενότητες...

Διαβάστε περισσότερα >>