Εγγραφές στην Α΄τάξη (σχολικό έτος 2019-20)

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

           ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές στην Α΄τάξη (σχολικό έτος 2019-20) θα γίνουν από:

Δευτέρα 6 Μαΐου έως και Δευτέρα 20 Μαΐου 2019,   9.00π.μ. – 12.30 μ.μ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • Αίτηση γονέα (Θα δοθεί από το Σχολείο)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – ΑΔΥΜ (Μπορεί να δοθεί από το Σχολείο ή να αναζητηθεί στο διαδίκτυο)
  • Προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κλπ)
  • Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ποιος θα παραλαμβάνει τον/την μαθητή/τρια κατά την αποχώρηση από το Σχολείο (Το έντυπο θα δοθεί από το Σχολείο).

Τα γεωγραφικά όρια του Σχολείου μας είναι:
Λ. Μαραθώνος, Λ. Ανθούσης – Περ. Λόφου Έντισον – Πεντέλης – Βυζαντίου – Σαλαμίνος – Ζώνη Πεντελικού – Ελαιώνων – Αργιθέας – Ελπίδος – Λ. Πουλή – Λ. Μαραθώνος

Αφήστε μια απάντηση