ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για να διαβάσετε το έγγραφο του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σχετικά με τη συνεργασία και επικοινωνία γονέων/κηδεμόνων και Δ/νσης πατήστε εδώ