ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-3-2021

Μόλις ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας ότι οι εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-22 παρατείνονται έως και την Τετάρτη 31-3-2021.  

Λόγω των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού θα πρέπει προηγουμένως να οριστεί ώρα συνάντησης.

 

Για τον ορισμό συνάντησης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-6666287 (από 1.00 μμ. – 3.00 μμ) ή να στείλετε email στο:  mail@2dimpallin.att.sch.gr

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • Αίτηση γονέα (Θα δοθεί από το σχολείο)
  • Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (Μπορεί να δοθεί από το σχολείο ή να αναζητηθεί στο διαδίκτυο)
  • Προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ποιος θα παραλαμβάνει τον/την μαθητή/τρια κατά την αποχώρηση από το σχολείο (Το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο).