ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22) – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στην Α΄τάξη (σχολικό έτος 2021-22) θα γίνουν από:  

Δευτέρα 1 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021  

Λόγω των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού θα πρέπει προηγουμένως να οριστεί ώρα συνάντησης. 

Για τον ορισμό συνάντησης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-6666287 (από 1.00 μμ. – 3.00 μμ) ή να στείλετε email στο:  mail@2dimpallin.att.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση γονέα (Θα δοθεί από το σχολείο)
  • Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (Μπορεί να δοθεί από το σχολείο ή να αναζητηθεί στο διαδίκτυο)
  • Προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ποιος θα παραλαμβάνει τον/την μαθητή/τρια κατά την αποχώρηση από το σχολείο (Το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο).