ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο τους γονείς των μαθητών/τριών της Στ τάξης

Παλλήνη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,

Σήμερα ήρθε e mail στο σχολείο, στο οποίο καλούμαστε να στείλουμε τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των μαθητών/τριών της Στ τάξης του σχολείου μας, προκειμένου η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής να αποφασίσει το γυμνάσιο στο οποίο θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος (2021-22).

Για αυτόν τον λόγο παρακαλούμε μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου 2020 να στείλετε με e mail στο σχολείο (στη διεύθυνση  mail@2dim-pallin.att.sch.gr  ), τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρετε τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τον δήμο που ανήκετε και τον ταχυδρομικό κώδικα (δε χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής)
  2. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (πχ. κάποιον λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την εν λόγω διεύθυνση)
  3. Στο e mail που θα στείλετε να μας ενημερώσετε εάν: α) επιθυμείτε το παιδί σας να φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο ή β) εάν προτίθεστε να δώσει εξετάσεις σε Πειραματικό – Πρότυπο γυμνάσιο, ή Μουσικό, Καλλιτεχνικό κλπ γυμνάσιο.
  4. Να μας ενημερώσετε εάν υπάρχουν αδέρφια τα οποία θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε γυμνάσιο της περιοχής μας εκτός της χωροταξικής κατανομής (δηλαδή εάν υπάρχουν αδέρφια που θα φοιτούν και την επόμενη χρονιά σε άλλο δημόσιο γυμνάσιο από αυτό που κανονικά ανήκετε γεωγραφικά). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε με e mail και πιστοποιητικό φοίτησης του αδελφού/ής από το γυμνάσιο στο οποίο φοιτά.

 

Αφού συγκεντρώσουμε και στείλουμε τα παραπάνω στοιχεία, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποφασίσει το γυμνάσιο φοίτησης (σύμφωνα με τα χωροταξικά όρια), θα μας το κοινοποιήσει και εμείς με τη σειρά μας θα σας ενημερώσουμε. Ωστόσο, απ’ ό,τι γνωρίζουμε από τα προηγούμενα χρόνια, η απάντηση από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έρθει μετά το Πάσχα 2021.

 

Η Δ/ντρια και οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί της Στ τάξης.

Αφήστε μια απάντηση