ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο τους γονείς των μαθητών/τριών της Στ τάξης

Παλλήνη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,

Σήμερα ήρθε e mail στο σχολείο, στο οποίο καλούμαστε να στείλουμε τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των μαθητών/τριών της Στ τάξης του σχολείου μας, προκειμένου η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής να αποφασίσει

 » Διαβάστε όλο το άρθρο