ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 Ωράριο Λειτουργίας του  Σχολείου

Χαλάστρα, 8-1-2021

Προσέλευση μαθητών: 8.00-8.15 πμ

Οι διδακτικές ώρες και τα διαλείμματα παραμένουν ως έχουν.

Αποχώρηση μαθητών:

*       Α’ και Β’ τάξη: 13.00 μ.μ

*       Γ’ και Δ’ τάξεις: 13.10 μ. μ

*       Ε’ και ΣΤ’ τάξεις: 13.15 μ. μ

Το ολοήμερο πρόγραμμα αρχίζει στις 13:15 με τη σίτιση των παιδιών. Η πρώτη δυνατή αποχώρηση είναι στις 15:00Η λήξη του προγράμματος είναι στις 16:00. Προβλέπεται μια (1) ώρα ειδικότητα καθημερινά  και μία (1) ώρα Μελέτη-Προετοιμασία.

Αφήστε μια απάντηση