Ε τάξη

Φροντίζω το Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή ,Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

«Αναλαμβάνω δράση για το κλίμα που αλλάζει– Αναγνωρίζω, προλαμβάνω, ενημερώνω» E1

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τζιούτζια Ανθή, ΠΕ08

Κύριες δεξιότητες στόχευσης του Προγράμματος:

Η στοχοθεσία του προγράμματος έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα:

  • Δεξιότητες μάθησης  21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
  • Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον)  Επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακής Δημιουργικότητα, Κριτική σκέψη, Συνδυαστικές Δεξιότητες Ψηφιακής τεχνολογίας, Επικοινωνίας και Συνεργασίας. Επίσης αναμένεται να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής όπως η Υπευθυνότητα και η Ευαισθησία.
  • Να αναγνωρίσουν οι μαθητές/τριες το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και του θερμοκηπίου, να αντιληφθούν την εμφάνιση του στην περιοχή που διαμένουν και να ενδυναμωθούν στην καλλιέργεια ενεργειών που θα προλαμβάνουν το φαινόμενο.