ΣΤ τάξη

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Επιχειρηματικότητα –Αγωγή Σταδιοδρομίας –Γνωριμία με τα επαγγέλματα

«Portfolio και ο ρόλος του- Επαγγέλματα» ΣΤ1

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Καλπακίδου Κική, ΠΕ86

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων με τίτλο «Επαγγέλματα – Portfolio και ο ρόλος του» αφού τα παιδιά έγραψαν ατομικές εργασίες  για το πως επηρεάστηκαν τα παλιά επαγγέλματα από τις ΤΠΕ και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους, έμαθαν να κάνουν τη δική τους αίτηση και το δικό τους βιογραφικό ενώ ζωγράφισαν το επάγγελμα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Επιπλέον έμαθαν πως μπορεί να δημιουργηθεί ένας εννοιολογικός χάρτης.

«Γνωρίζω τα επαγγέλματα-Σκεφτομαι τι θα γίνω όταν μεγαλώσω.» ΣΤ2
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παππά Δάφνη, ΠΕ70
Μιλάμε για τα επαγγέλματα, κάνουμε δραστηριότητες για να εξερευνήσουμε τις ικανότητες και τις δεξιότητές μας, συζητάμε τα όνειρα και τις προσδοκίες μας για το μέλλον μας!
Screenshot 2021 11 17 210128